Một bình chứa khí hydro nén, thể tích 10 lít, nhiệt độ 7oC, áp suất 50atm. Khi nung nóng bình, vì bình hở nên một phần khí thoát ra ngoài; phần khí còn lại có nhiệt độ 17oC, áp suất vẫn như cũ. Khối lượng hydro đã thoát ra ngoài là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một bình chứa khí hydro nén, thể tích 10 lít, nhiệt độ 7oC, áp suất 50atm. Khi nung nóng bình, vì bình hở nên một phần khí thoát ra ngoài; phần khí còn lại có nhiệt độ 17oC, áp suất vẫn như cũ. Khối lượng hydro đã thoát ra ngoài là

  • A 14,7 g
  • B 1,47 g
  • C 0,147 g
  • D 147 g

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu