Một tấm kim loại hình vuông ở 0oC có độ dài mỗi cạnh là 40cm. Khi bị nung nóng, diện tích của tấm kim loại tăng thêm 1,44cm2. Cho biết hệ số nở dài của kim loại này là [tex] \alpha = 12.10^{-6} K^{-1} [/tex] . Nhiệt độ của tấm kim loại này là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một tấm kim loại hình vuông ở 0oC có độ dài mỗi cạnh là 40cm. Khi bị nung nóng, diện tích của tấm kim loại tăng thêm 1,44cm2. Cho biết hệ số nở dài của kim loại này là [tex] \alpha = 12.10^{-6} K^{-1} [/tex] . Nhiệt độ của tấm kim loại này là

  • A [tex] 250^o C [/tex]
  • B [tex] 37,50^o C [/tex]
  • C [tex] 3000^o C [/tex]
  • D [tex] 2500^o C [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu