Hai thanh kim loại, một bằng sắt và một bằng kẽm ở 0oC có chiều dài bằng nhau, còn ở 100oC thì chiều dài chênh lệch nhau 1mm. Cho biết hệ số nở dài của sắt là 1,14.10-5 K-1 và của kẽm là 3,4.10-5 K-1. Chiều dài hai thanh ở 0oC là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Hai thanh kim loại, một bằng sắt và một bằng kẽm ở 0oC có chiều dài bằng nhau, còn ở 100oC thì chiều dài chênh lệch nhau 1mm. Cho biết hệ số nở dài của sắt là 1,14.10-5 K-1 và của kẽm là 3,4.10-5 K-1. Chiều dài hai thanh ở 0oC là

  • A 442 mm
  • B 0,362 mm
  • C 254 mm
  • D 35 mm

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu