Một thanh ray dài 10m được lắp lên đường sắt ở 20oC. Phải chừa một khe hở ở đầu thanh ray với bề rộng là bao nhiêu, nếu thanh ray nóng đến 50oC thì vẫn đủ chỗ cho thanh giãn ra. Biết hệ số nở dài của sắt làm thanh là 12.10-6 K-1.

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một thanh ray dài 10m được lắp lên đường sắt ở 20oC. Phải chừa một khe hở ở đầu thanh ray với bề rộng là bao nhiêu, nếu thanh ray nóng đến 50oC thì vẫn đủ chỗ cho thanh giãn ra. Biết hệ số nở dài của sắt làm thanh là 12.10-6 K-1.

  • A [tex] 3,6.10^{-3} m [/tex]
  • B [tex] 3,6.10^{-2} m [/tex]
  • C [tex] 3,6.10^{-5} m [/tex]
  • D [tex] 3,6.10^{-4} m [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu