Một dây thép có đường kính tiết diện 6mm được dùng để treo một vật có khối lượng 10 tấn. Biết giới hạn bền của dây thép là 3.1010 N/m2; g = 10 m/s2. Hệ số an toàn của dây là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một dây thép có đường kính tiết diện 6mm được dùng để treo một vật có khối lượng 10 tấn. Biết giới hạn bền của dây thép là 3.1010 N/m2; g = 10 m/s2. Hệ số an toàn của dây là

  • A 6,8
  • B 18
  • C 8,6
  • D 6

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu