Một thí nghiệm cho thấy ở bất kì nhiệt độ nào trong khoảng – 100oC đến + 100oC, độ dài thanh thép cũng dài hơn thanh đồng 5cm. Biết hệ số nở dài của thép và đồng lần lượt là 1,2.10-5 K-1 và 1,7.10-5 K-1. Độ dài của thanh thép và thanh đồng ở 0oC có giá trị tương ứng là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một thí nghiệm cho thấy ở bất kì nhiệt độ nào trong khoảng – 100oC đến + 100oC, độ dài thanh thép cũng dài hơn thanh đồng 5cm. Biết hệ số nở dài của thép và đồng lần lượt là 1,2.10-5 K-1 và 1,7.10-5 K-1. Độ dài của thanh thép và thanh đồng ở 0oC có giá trị tương ứng là

  • A 27 cm và 22 cm
  • B 17 cm và 12 cm
  • C 19 cm và 14 cm
  • D 25 cm và 20 cm

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu