Một cái xà bằng thép tròn đường kính tiết diện 5 cm hai đầu được chôn chặt vào tường. Cho biết hệ số nở dài của thép là 1,2.10-5 K-1, suất đàn hồi là 20.1010 N/m2. Nếu nhiệt độ tăng thêm 25oC thì độ lớn của lực do xà tác dụng vào tường là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một cái xà bằng thép tròn đường kính tiết diện 5 cm hai đầu được chôn chặt vào tường. Cho biết hệ số nở dài của thép là 1,2.10-5 K-1, suất đàn hồi là 20.1010 N/m2. Nếu nhiệt độ tăng thêm 25oC thì độ lớn của lực do xà tác dụng vào tường là

  • A 1177,50 N
  • B 123,45 N
  • C 117,75 N
  • D 435,89 N

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu