Một bình thủy tinh chứa đầy 50cm3 thủy ngân ở 18oC. Biết số hệ số nở dài của thủy tinh là 9.10-6 K-1, hệ số nở khối của thủy ngân là 18.10-5 K-1. Khi nhiệt độ tăng đến 38oC thì thể tích thủy ngân tràn ra là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một bình thủy tinh chứa đầy 50cm3 thủy ngân ở 18oC. Biết số hệ số nở dài của thủy tinh là 9.10-6 K-1, hệ số nở khối của thủy ngân là 18.10-5 K-1. Khi nhiệt độ tăng đến 38oC thì thể tích thủy ngân tràn ra là

  • A [tex] 0,150 cm^3 [/tex]
  • B [tex] 0,046 cm^3 [/tex]
  • C [tex] 0,015 cm^3 [/tex]
  • D [tex] 0,325 cm^3 [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu