Một thanh hình trụ có tiết diện 25cm2 được nung nóng từ t1 = 0oC đến nhiệt độ t2 = 100oC. Hệ số nở dài của chất làm thanh và suất đàn hồi của thanh là 18.10-6 K-1 và 9,8.1010 N/m2. Muốn chiều dài của thanh vẫn không đổi thì cần tác dụng vào hai đầu thanh những lực có giá trị

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một thanh hình trụ có tiết diện 25cm2 được nung nóng từ t1 = 0oC đến nhiệt độ t2 = 100oC. Hệ số nở dài của chất làm thanh và suất đàn hồi của thanh là 18.10-6 K-1 và 9,8.1010 N/m2. Muốn chiều dài của thanh vẫn không đổi thì cần tác dụng vào hai đầu thanh những lực có giá trị

  • A [tex] 540.10^2 N $ $[/tex]
  • B [tex] 540.10^3 N [/tex]
  • C [tex] 441.10^2 N [/tex]
  • D [tex] 441.10^3 N [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu