Một tấm kim loại phẳng có một lỗ tròn. Gọi D1, D2 lần lượt là đường kính lỗ tròn ở nhiệt độ t1 và t2; \alpha [tex] là hệ số nở dài; \Delta t = t_2 – t_1 [/tex] . Biểu thức nào sau đây biểu diễn sự thay đổi đường kính của lỗ tròn theo nhiệt độ ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một tấm kim loại phẳng có một lỗ tròn. Gọi D1, D2 lần lượt là đường kính lỗ tròn ở nhiệt độ t1 và t2; \alpha [tex] là hệ số nở dài; \Delta t = t_2 – t_1 [/tex] . Biểu thức nào sau đây biểu diễn sự thay đổi đường kính của lỗ tròn theo nhiệt độ ?

  • A [tex] D_2 = D_1 \alpha \Delta t [/tex]
  • B [tex] D_2 = D_1 (1 + \alpha \Delta t) [/tex]
  • C D_2 = D_1 [1 + \alpha (t_1 + t_2)]
  • D [tex] D_2 = D_1 ( \alpha + \Delta t) [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu