Một khung dây đồng hình chữ nhật nằm ngang có cạnh CD dễ trượt, dài 8cm, làm căng một màng xà phòng. Cho biết khối lượng riêng của đồng là 8900 kg/m3, suất căng bề mặt của nước xà phòng là 0,04 N/m. Khi dây đồng dịch chuyển một đoạn 1,5cm thì công do lực căng thực hiện là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một khung dây đồng hình chữ nhật nằm ngang có cạnh CD dễ trượt, dài 8cm, làm căng một màng xà phòng. Cho biết khối lượng riêng của đồng là 8900 kg/m3, suất căng bề mặt của nước xà phòng là 0,04 N/m. Khi dây đồng dịch chuyển một đoạn 1,5cm thì công do lực căng thực hiện là

  • A [tex] 9,6.10^{-3} J [/tex]
  • B [tex] 9,6.10^{-6} J [/tex]
  • C [tex] 9,6.10^{-5} J [/tex]
  • D [tex] 9,6.10^{-4} J [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu