Một quả cầu mặt ngoài hoàn toàn không bị nước làm dính ướt. Biết bán kính của quả cầu là 0,1mm, suất căng bề mặt của nước là 0,073 N/m. Để quả cầu không bị chìm trong nước thì khối lượng của nó phải thỏa mãn điều kiện

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một quả cầu mặt ngoài hoàn toàn không bị nước làm dính ướt. Biết bán kính của quả cầu là 0,1mm, suất căng bề mặt của nước là 0,073 N/m. Để quả cầu không bị chìm trong nước thì khối lượng của nó phải thỏa mãn điều kiện

  • A [tex] m \leq 7,2.10^{-3} kg [/tex]
  • B [tex] m \leq 2,3.10^{-3} kg [/tex]
  • C [tex] m \leq 1,9.10^{-3} kg [/tex]
  • D [tex] m \leq 4,6.10^{-3} kg [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu