Nước dâng lên trong một ống mao dẫn là 146mm, còn rượu dâng lên 55mm. Biết khối lượng riêng của rượu là 800 kg/m3 và suất căng bề mặt của nước là 0,0775 N/m. Rượu và nước đều làm dính ướt hoàn toàn thành ống. Suất căng bề mặt của rượu là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Nước dâng lên trong một ống mao dẫn là 146mm, còn rượu dâng lên 55mm. Biết khối lượng riêng của rượu là 800 kg/m3 và suất căng bề mặt của nước là 0,0775 N/m. Rượu và nước đều làm dính ướt hoàn toàn thành ống. Suất căng bề mặt của rượu là

  • A 0,0312 N/m
  • B 0,223 N/m
  • C 0,0045 N/m
  • D 0,0233 N/m

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu