Nếu dùng một ống nhỏ giọt có đầu mút với đường kính 0,4mm để nhỏ nước thì có thể nhỏ giọt với độ chính xác đến 0,01g. Hệ số căng bề mặt của nước là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Nếu dùng một ống nhỏ giọt có đầu mút với đường kính 0,4mm để nhỏ nước thì có thể nhỏ giọt với độ chính xác đến 0,01g. Hệ số căng bề mặt của nước là

  • A 0,00533 N/m
  • B 0,0796 N/m
  • C 0,0533 N/m
  • D 0,00796 N/m

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu