Nước từ trong một pipet (ống nhỏ giọt) chảy ra ngoài thành từng giọt, đường kính đầu mút của ống bằng 0,4mm. Biết rằng các giọt nước rơi cách nhau 1s, suất căng bề mặt của nước là 7,3.10-2 N/m. Nếu trong ống có 10cm3 nước thì thời gian nước chảy hết ra ngoài là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Nước từ trong một pipet (ống nhỏ giọt) chảy ra ngoài thành từng giọt, đường kính đầu mút của ống bằng 0,4mm. Biết rằng các giọt nước rơi cách nhau 1s, suất căng bề mặt của nước là 7,3.10-2 N/m. Nếu trong ống có 10cm3 nước thì thời gian nước chảy hết ra ngoài là

  • A 1078 s
  • B 1086 s
  • C 1092 s
  • D 1062 s

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu