Một ống mao dẫn dài hở hai đầu, đường kính trong 1,6mm, đổ đầy rượu và đặt thẳng đứng. Biết khối lượng riêng của rượu là 800 kg/m3, [tex] \sigma = 2,2.10^{-2} N/m [/tex] . Độ cao còn lại của cột rượu trong ống là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một ống mao dẫn dài hở hai đầu, đường kính trong 1,6mm, đổ đầy rượu và đặt thẳng đứng. Biết khối lượng riêng của rượu là 800 kg/m3, [tex] \sigma = 2,2.10^{-2} N/m [/tex] . Độ cao còn lại của cột rượu trong ống là

  • A 1,38 mm
  • B 2,76 mm
  • C 27,6 mm
  • D 13,8 mm

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu