Tại một nơi trên Trái đất, vào buổi sáng nhiệt độ là 23oC và độ ẩm tương đối của không khí là 80%; vào buổi trưa nhiệt độ là 30oC và độ ẩm tương đối là 60%. Thông tin nào sau đây ĐÚNG ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Tại một nơi trên Trái đất, vào buổi sáng nhiệt độ là 23oC và độ ẩm tương đối của không khí là 80%; vào buổi trưa nhiệt độ là 30oC và độ ẩm tương đối là 60%. Thông tin nào sau đây ĐÚNG ?

  • A Cả buổi sáng và buổi trưa, trong không khí hoàn toàn không có hơi nước
  • B Không khí vào buổi trưa ít hơi nước hơn
  • C Lượng hơi nước trong không khí buổi sáng và trưa là như nhau
  • D Không khí vào buổi trưa nhiều hơi nước hơn

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu