Một phòng có kích thước 4m x 10m x 3m. Nhiệt độ không khí trong phòng là 25oC, độ ẩm tương đối của không khí bằng 60%. Lượng hơi nước trong phòng là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một phòng có kích thước 4m x 10m x 3m. Nhiệt độ không khí trong phòng là 25oC, độ ẩm tương đối của không khí bằng 60%. Lượng hơi nước trong phòng là

  • A 1,056 g
  • B 1056 g
  • C 10,56 g
  • D 105,6 g

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu