Hơi nước bão hòa ở 27oC có áp suất 27mmHg. Nếu đun nóng đẳng tích lượng hơi nước này đến 37oC thì áp suất hơi nước lúc đó là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Hơi nước bão hòa ở 27oC có áp suất 27mmHg. Nếu đun nóng đẳng tích lượng hơi nước này đến 37oC thì áp suất hơi nước lúc đó là

  • A 32,5 mmHg
  • B 27,9 mmHg
  • C 29,6 mmHg
  • D 26,3 mmHg

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu