Người ta thả đồng thời 200g sắt ở nhiệt độ 15oC và 450g đồng ở nhiệt độ 25oC vào 150g nước ở nhiệt độ 80oC. Cho nhiệt dung riêng của sắt c1 = 460 J/kg.độ, của đồng c2 = 400 J/kg.độ, và của nước c3 = 4200 J/kg.độ. Khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của hệ là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Người ta thả đồng thời 200g sắt ở nhiệt độ 15oC và 450g đồng ở nhiệt độ 25oC vào 150g nước ở nhiệt độ 80oC. Cho nhiệt dung riêng của sắt c1 = 460 J/kg.độ, của đồng c2 = 400 J/kg.độ, và của nước c3 = 4200 J/kg.độ. Khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của hệ là

  • A [tex] 65^o C [/tex]
  • B [tex] 62,4^o C [/tex]
  • C [tex] 61^o C [/tex]
  • D [tex] 40,7^o C [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu