Một khối khí CO2 có khối lượng m = 200g chứa trong một xilanh dưới một pit-tông nặng. Pit-tông có thể di chuyển thẳng đứng theo thành xilanh. Đun nóng xilanh cho nhiệt độ tăng dần từ t1 = 20oC cho đến t2 = 108oC. Công do khí thực hiện là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một khối khí CO2 có khối lượng m = 200g chứa trong một xilanh dưới một pit-tông nặng. Pit-tông có thể di chuyển thẳng đứng theo thành xilanh. Đun nóng xilanh cho nhiệt độ tăng dần từ t1 = 20oC cho đến t2 = 108oC. Công do khí thực hiện là

  • A 3324 J
  • B 2356 J
  • C 71,05 J
  • D 33,24 J

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu