Có 10g khí ôxi ở áp suất p = 3at, nhiệt độ t = 10oC. Nngười ta đốt nóng và cho khí giãn nở đẳng áp đến thể tích 10 lít. Biết nhiệt dung riêng của ôxi trong quá trình đẳng áp là cp = 0,91 kJ/kg.độ. Lấy 1at = 9,81.104 N/m2. Công do khí sinh ra khi giãn nở là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Có 10g khí ôxi ở áp suất p = 3at, nhiệt độ t = 10oC. Nngười ta đốt nóng và cho khí giãn nở đẳng áp đến thể tích 10 lít. Biết nhiệt dung riêng của ôxi trong quá trình đẳng áp là cp = 0,91 kJ/kg.độ. Lấy 1at = 9,81.104 N/m2. Công do khí sinh ra khi giãn nở là

  • A 2408 J
  • B 2808 J
  • C 2208 J
  • D 2204 J

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu