Một khối khí có thể tích 3 lít, áp suất 2.105 N/m2, nhiệt độ 27oC, được nung nóng đẳng tích cho đến nhiệt độ 327oC và sau đó giãn đẳng áp. Nhiệt độ cuối của khối khí là 627oC. Công của khí thực hiện trong quá trình biến đổi trên là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một khối khí có thể tích 3 lít, áp suất 2.105 N/m2, nhiệt độ 27oC, được nung nóng đẳng tích cho đến nhiệt độ 327oC và sau đó giãn đẳng áp. Nhiệt độ cuối của khối khí là 627oC. Công của khí thực hiện trong quá trình biến đổi trên là

  • A 40 J
  • B 600 J
  • C 60 J
  • D 800 J

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu