Một động cơ nhiệt lí tưởng hoạt động giữa hai nguồn nhiệt 100oC và 25,4oC. Công mà động cơ thực hiện là 2kJ. Để hiệu suất động cơ đạt 25% thì phải tăng nhiệt độ của nguồn nóng đến giá trị

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một động cơ nhiệt lí tưởng hoạt động giữa hai nguồn nhiệt 100oC và 25,4oC. Công mà động cơ thực hiện là 2kJ. Để hiệu suất động cơ đạt 25% thì phải tăng nhiệt độ của nguồn nóng đến giá trị

  • A [tex] 168^o C [/tex]
  • B [tex] 125^o C [/tex]
  • C [tex] 312^o C [/tex]
  • D [tex] 1050^o C [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu