Một bình chứa khí hydro ở nhiệt độ 27oC có áp suất 5 bar. Muốn tăng áp suất khí trong bình lên thêm 1 bar (trong khi vẫn giữ nguyên thể tích khí) ta phải tăng/ giảm nhiệt độ đến giá trị

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một bình chứa khí hydro ở nhiệt độ 27oC có áp suất 5 bar. Muốn tăng áp suất khí trong bình lên thêm 1 bar (trong khi vẫn giữ nguyên thể tích khí) ta phải tăng/ giảm nhiệt độ đến giá trị

  • A 240K
  • B 60K
  • C 360K
  • D 300K

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu