Đun nóng một bình kín chứa khí bằng lửa đèn cồn. Phát biểu nào sau đây là SAI ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Đun nóng một bình kín chứa khí bằng lửa đèn cồn. Phát biểu nào sau đây là SAI ?

  • A Nhiệt độ của khí trong bình tăng lên
  • B Vận tốc chuyển động hỗn loạn của các phân tử khí trong bình tăng lên
  • C Áp suất chất khí trong bình tăng lên; Vì các phân tử chuyển động nhanh lên
  • D Khoảng cách giữa các phân tử khí trong bình tăng lên

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu