Cho bốn bình có cùng dung tích và cùng nhiệt độ đựng các khí khác nhau. Khí ở bình nào có áp suất nhỏ nhất ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Cho bốn bình có cùng dung tích và cùng nhiệt độ đựng các khí khác nhau. Khí ở bình nào có áp suất nhỏ nhất ?

  • A bình 2 đựng 18 g khí O_2
  • B bình 1 đựng 2 g khí H_2
  • C bình 3 đựng 44g khí CO_2
  • D bình 4 đựng 1 g khí N_2

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu