Kết luận nào SAI ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Kết luận nào SAI ?

  • A Cơ năng có thể tự chuyển hóa hoàn toàn thành nội năng và ngược lại
  • B Nhiệt không thể tự nó truyền từ một vật sang vật nóng hơn
  • C Nội năng của khí lí tưởng phụ thuộc vào nhiệt độ của khí
  • D Truyền nhiệt lượng là một cách làm biến đổi nội năng của hệ

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu