Một viên đạn 20 g chuyển động với vận tốc 200 m/s đến xuyên vào một bao cát khối lượng 50 kg rồi nằm yên trong đó. Xem va chạm hoàn toàn là mềm. Nhiệt lượng sinh ra trong quá trình này bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một viên đạn 20 g chuyển động với vận tốc 200 m/s đến xuyên vào một bao cát khối lượng 50 kg rồi nằm yên trong đó. Xem va chạm hoàn toàn là mềm. Nhiệt lượng sinh ra trong quá trình này bằng

  • A 799,68 J
  • B 1079,88 J
  • C 399,84 J
  • D 38 461,54 J

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu