Ở 20oC, một thanh kim loại có chiều dài là 2 m. Khi nhiệt độ tăng thêm 30oC thì thanh kim loại dãn ra thêm 1,5 mm. Hệ số nở dài của kim loại làm thanh đó có độ lớn

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Ở 20oC, một thanh kim loại có chiều dài là 2 m. Khi nhiệt độ tăng thêm 30oC thì thanh kim loại dãn ra thêm 1,5 mm. Hệ số nở dài của kim loại làm thanh đó có độ lớn

  • A [tex] 75.10^{-6} K^{-1} [/tex]
  • B [tex] 25.10^{-6} K^{-1} [/tex]
  • C [tex] 40.10^3 K^{-1} [/tex]
  • D [tex] 6,67.10^6 K^{-1} [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu