Trộn lẫn 200g nước ở nhiệt độ 100oC vào 300g nước ở nhiệt độ 20oC. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình chứa và không khí xung quanh. Nhiệt độ của nước khi có sự cân bằng nhiệt là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Trộn lẫn 200g nước ở nhiệt độ 100oC vào 300g nước ở nhiệt độ 20oC. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình chứa và không khí xung quanh. Nhiệt độ của nước khi có sự cân bằng nhiệt là

  • A [tex] 25^o C [/tex]
  • B [tex] 80^o C [/tex]
  • C [tex] 120^o C [/tex]
  • D [tex] 52^o C [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu