Một thanh thép dài 40cm có tiết diện 40mm2. Biết suất đàn hồi của thép E = 2,16.1011 Pa. Khi chịu lực kéo 20 000 N tác dụng, thanh thép dài thêm

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một thanh thép dài 40cm có tiết diện 40mm2. Biết suất đàn hồi của thép E = 2,16.1011 Pa. Khi chịu lực kéo 20 000 N tác dụng, thanh thép dài thêm

  • A 37 mm
  • B 6 mm
  • C 0,09 mm
  • D 0,9 mm

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu