Có một bình kín đựng khí CO2 ở nhiệt độ 35oC. Nếu tăng nhiệt độ chất khí trong bình lên 70oC (giữ thể tích khí không đổi) thì áp suất chất khí trong bình

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Có một bình kín đựng khí CO2 ở nhiệt độ 35oC. Nếu tăng nhiệt độ chất khí trong bình lên 70oC (giữ thể tích khí không đổi) thì áp suất chất khí trong bình

  • A giảm đi, nhưng không phải giảm 2 lần
  • B giảm đi 2 lần
  • C tăng lên gấp đôi
  • D tăng lên, nhưng không phải tăng gấp đôi

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu