Một chất khí đựng trong bình 30 cm3 có áp suất 1,3 atm. Nén đẳng nhiệt lượng khí này xuống còn thể tích 15 cm3 thì áp suất chất khí trong bình tăng thêm bao nhiêu ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một chất khí đựng trong bình 30 cm3 có áp suất 1,3 atm. Nén đẳng nhiệt lượng khí này xuống còn thể tích 15 cm3 thì áp suất chất khí trong bình tăng thêm bao nhiêu ?

  • A 0,65 atm
  • B 6,5 atm
  • C 1,3 atm
  • D 2,6 atm

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu