Một quả bong bóng chứa không khí bên trong có thể tích 1 lít ở áp suất 105 Pa và nhiệt độ 35oC. Hỏi khối lượng không khí trong quả bong bóng bằng bao nhiêu. Cho biết khối lượng mol của không khí \mu = 29 g/mol .

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một quả bong bóng chứa không khí bên trong có thể tích 1 lít ở áp suất 105 Pa và nhiệt độ 35oC. Hỏi khối lượng không khí trong quả bong bóng bằng bao nhiêu. Cho biết khối lượng mol của không khí \mu = 29 g/mol .

  • A 11,3 g
  • B 88 g
  • C 113 g
  • D 0,88 g

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu