Một bình 4 lít chứa khí hydro ở nhiệt độ 320 K có áp suất 1,5 atm. Người ta đưa dẫn toàn bộ lượng khí này sang một bình khác có thể tích 8 lít và tăng nhiệt độ của nó lên thêm 15 K. Hỏi áp suất chất khí trong bình lúc này bằng bao nhiêu ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một bình 4 lít chứa khí hydro ở nhiệt độ 320 K có áp suất 1,5 atm. Người ta đưa dẫn toàn bộ lượng khí này sang một bình khác có thể tích 8 lít và tăng nhiệt độ của nó lên thêm 15 K. Hỏi áp suất chất khí trong bình lúc này bằng bao nhiêu ?

  • A 0,72 atm
  • B 0,79 atm
  • C 0,035 atm
  • D 3,1 atm

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu