Cho NA = 6,02.1023 nguyên tử/mol. Biết rằng cà phê có công thức phân tử C8H10N4O2. Số nguyên tử cacbon có trong 0,5mol cà phê bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Cho NA = 6,02.1023 nguyên tử/mol. Biết rằng cà phê có công thức phân tử C8H10N4O2. Số nguyên tử cacbon có trong 0,5mol cà phê bằng

  • A [tex] 4,82.10^{24} [/tex]
  • B [tex] 2,41.10^{24} [/tex]
  • C [tex] 6,02.10^{23} [/tex]
  • D 0,5

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu