Một khí cầu có thể tích 100m3, ở áp suất 0,1atm. Để bơm đầy khí cầu, người ta dùng các ống khí hêli có thể tích 50l, ở áp suất 100atm. Số ống khí hêli dùng để bơm khí cầu bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một khí cầu có thể tích 100m3, ở áp suất 0,1atm. Để bơm đầy khí cầu, người ta dùng các ống khí hêli có thể tích 50l, ở áp suất 100atm. Số ống khí hêli dùng để bơm khí cầu bằng

  • A 1
  • B 2
  • C 3
  • D 4

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu