Một bọt khí có thể tích 1,50cm3 được tạo ra bởi một tàu ngầm đang lặn ở độ sâu 100m dưới mực nước biển. Hỏi khi bọt khí này nổi lên mặt nước thì sẽ có thể tích bao nhiêu ? Giả sử nhiệt độ của bọt khí là không đổi. Cho khối lượng riêng của nước biển là [tex] \rho = 10^3 kg/m^3 [/tex] , áp suất khí quyển là p0 = 105 Pa, và g = 10m/s2.

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một bọt khí có thể tích 1,50cm3 được tạo ra bởi một tàu ngầm đang lặn ở độ sâu 100m dưới mực nước biển. Hỏi khi bọt khí này nổi lên mặt nước thì sẽ có thể tích bao nhiêu ? Giả sử nhiệt độ của bọt khí là không đổi. Cho khối lượng riêng của nước biển là [tex] \rho = 10^3 kg/m^3 [/tex] , áp suất khí quyển là p0 = 105 Pa, và g = 10m/s2.

  • A [tex] 16,5 cm^3 [/tex]
  • B [tex] 15 cm^3 [/tex]
  • C [tex] 16 cm^3 [/tex]
  • D [tex] 15,5 cm^3 [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu