Một ống nghiệm thủy tinh tiết diện S đều, một đầu kín, một đầu hở, chứa một cột thủy ngân dài h = 16cm. Khi ống để thẳng đứng, đầu hở ở phía trên, chiều dài của cột không khí là l1 = 15cm. Áp suất khí quyển bằng p0 = 76cmHg. Khi đặt ống nghiệm thẳng đứng, đầu hở ở phía dưới, thì cột không khí trong ống có chiều dài l2 bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một ống nghiệm thủy tinh tiết diện S đều, một đầu kín, một đầu hở, chứa một cột thủy ngân dài h = 16cm. Khi ống để thẳng đứng, đầu hở ở phía trên, chiều dài của cột không khí là l1 = 15cm. Áp suất khí quyển bằng p0 = 76cmHg. Khi đặt ống nghiệm thẳng đứng, đầu hở ở phía dưới, thì cột không khí trong ống có chiều dài l2 bằng

  • A 32 cm
  • B 23 cm
  • C 30 cm
  • D 20 cm

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu