Trước khi chiếc xe bắt đầu chạy, người lái xe đo thấy áp suất của khí trong ruột bánh xe là 2,8.105Pa và ở nhiệt độ 11,3oC. Sau khi xe chạy được một quãng đường, người này đo lại thì thấy nhiệt độ của khối khí này là 3,2.105Pa. Coi thể tích của khối khí là không đổi. Nhiệt độ của khối khí trong ruột bánh xe sau khi xe chạy là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Trước khi chiếc xe bắt đầu chạy, người lái xe đo thấy áp suất của khí trong ruột bánh xe là 2,8.105Pa và ở nhiệt độ 11,3oC. Sau khi xe chạy được một quãng đường, người này đo lại thì thấy nhiệt độ của khối khí này là 3,2.105Pa. Coi thể tích của khối khí là không đổi. Nhiệt độ của khối khí trong ruột bánh xe sau khi xe chạy là

  • A [tex] 284,3^o C [/tex]
  • B [tex] 51,9^o C [/tex]
  • C [tex] 324,9^o C[/tex]
  • D [tex] 105^o C [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu