Khi tăng nhiệt độ của một khối khí trong bình kín lên thêm 10oC, ta nhận thấy áp suất của khối khí tăng 20%. Nhiệt độ ban đầu và lúc sau của khối khí này bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Khi tăng nhiệt độ của một khối khí trong bình kín lên thêm 10oC, ta nhận thấy áp suất của khối khí tăng 20%. Nhiệt độ ban đầu và lúc sau của khối khí này bằng

  • A T_1 = 40 K; T_2 = 50 K
  • B T_1 = 70 K; T_2 = 80 K
  • C T_1 = 50 K; T_2 = 60 K
  • D T_1 = 60 K; T_2 = 50 K

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu