Trong một động cơ diesel, khối khí có nhiệt độ ban đầu là 32oC, được nén đến thể tích giảm bằng 1/16 thể tích ban đầu và áp suất tăng bằng 48,5 lần áp suất ban đầu. Nhiệt độ của khối khí sau khí nén sẽ bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Trong một động cơ diesel, khối khí có nhiệt độ ban đầu là 32oC, được nén đến thể tích giảm bằng 1/16 thể tích ban đầu và áp suất tăng bằng 48,5 lần áp suất ban đầu. Nhiệt độ của khối khí sau khí nén sẽ bằng

  • A [tex] 97^o C [/tex]
  • B [tex] 912^o C [/tex]
  • C [tex] 1552^o C [/tex]
  • D [tex] 652^o C [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu