Một bình chứa khí hydro nén có dung tích 20l, ở nhiệt độ 27oC, được dùng để bơm khí vào 100 trái bóng, mỗi trái bóng có dung tích 2l. Khí trong trái bóng phải có áp suất 1,0atm và ở nhiệt độ 17oC. Bình chứa khí nén phải có áp suất bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một bình chứa khí hydro nén có dung tích 20l, ở nhiệt độ 27oC, được dùng để bơm khí vào 100 trái bóng, mỗi trái bóng có dung tích 2l. Khí trong trái bóng phải có áp suất 1,0atm và ở nhiệt độ 17oC. Bình chứa khí nén phải có áp suất bằng

  • A 10 atm
  • B 11 atm
  • C 100 atm
  • D 17 atm

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu