Cho biết khối lượng mol của khí ni-tơ là 28,01 g/mol. Cho R = 8,31 J/mol.K. Khối lượng riêng của khí ni-tơ ở điều kiện chuẩn là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Cho biết khối lượng mol của khí ni-tơ là 28,01 g/mol. Cho R = 8,31 J/mol.K. Khối lượng riêng của khí ni-tơ ở điều kiện chuẩn là

  • A 28,01 g/l
  • B 1,78 g/l
  • C 14,01 g/l
  • D 1,25 g/l

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu