Một lượng 3,6 mol chất khí được chứa trong một bình có áp suất 4,25atm. Người ta cho thêm 1,3 mol khí cùng loại vào bình này. Hỏi khi đó áp suất của khí trong bình sẽ bằng bao nhiêu ? Giả sử nhiệt độ của khối khí được giữ không đổi.

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một lượng 3,6 mol chất khí được chứa trong một bình có áp suất 4,25atm. Người ta cho thêm 1,3 mol khí cùng loại vào bình này. Hỏi khi đó áp suất của khí trong bình sẽ bằng bao nhiêu ? Giả sử nhiệt độ của khối khí được giữ không đổi.

  • A 5,12 atm
  • B 4,00 atm
  • C 4,50 atm
  • D 5,78 atm

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu