Giả sử rằng áp suất của khối khí trong một căn phòng luôn bằng áp suất khí quyển là 1,01.105Pa. Thể tích căn phòng bằng 60m3. Hỏi khi nhiệt độ của khối khí trong phòng tăng từ 17oC lên đến 37oC, lượng không khí thoát ra khỏi phòng có khối lượng bằng bao nhiêu ? Cho biết khối lượng mol của không khí \mu = 29 g/mol.

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Giả sử rằng áp suất của khối khí trong một căn phòng luôn bằng áp suất khí quyển là 1,01.105Pa. Thể tích căn phòng bằng 60m3. Hỏi khi nhiệt độ của khối khí trong phòng tăng từ 17oC lên đến 37oC, lượng không khí thoát ra khỏi phòng có khối lượng bằng bao nhiêu ? Cho biết khối lượng mol của không khí \mu = 29 g/mol.

  • A 4,7 kg
  • B 4,7 g
  • C 5,2 g
  • D 5,2 kg

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu