Một bình chứa 800g khí lí tưởng ở áp suất 1,01.105Pa. Giả sử nhiệt độ của khối khí trong bình là không đổi. Phải bơm vào bình này một lượng khí cùng loại bằng bao nhiêu để áp suất của khí trong bình bằng 4,04.105 Pa ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một bình chứa 800g khí lí tưởng ở áp suất 1,01.105Pa. Giả sử nhiệt độ của khối khí trong bình là không đổi. Phải bơm vào bình này một lượng khí cùng loại bằng bao nhiêu để áp suất của khí trong bình bằng 4,04.105 Pa ?

  • A 4 g
  • B 2,4 g
  • C 4 kg
  • D 2,4 kg

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu