Hai bình thủy tinh A và B cùng chứa khí hêli. Áp suất ở bình A gấp đôi áp suất ở bình B. Dung tích của bình B gấp đôi dung tích của bình A. Khi bình A và bình B có cùng nhiệt độ thì

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Hai bình thủy tinh A và B cùng chứa khí hêli. Áp suất ở bình A gấp đôi áp suất ở bình B. Dung tích của bình B gấp đôi dung tích của bình A. Khi bình A và bình B có cùng nhiệt độ thì

  • A bình A và bình B chứa cùng số nguyên tử hêli
  • B mật độ nguyên tử trong hai bình A và B bằng nhau
  • C số nguyên tử hêli trong bình A nhiều hơn trong bình B
  • D số nguyên tử hêli trong bình B nhiều hơn trong bình A

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu