Một viên đạn bằng đồng có khối lượng 6g bay đi với vận tốc 300m/s và cắm ngập vào một thân cây to. Cho biết có một nửa động năng của viên đạn được chuyển hóa thành nội năng của viên đạn, và một nửa động năng còn lại được truyền cho thân cây dưới dạng nhiệt lượng. Cho biết nhiệt dung riêng của đồng là 387J/kg.độ. Độ tăng nhiệt độ của viên đạn sau khi dừng lại là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một viên đạn bằng đồng có khối lượng 6g bay đi với vận tốc 300m/s và cắm ngập vào một thân cây to. Cho biết có một nửa động năng của viên đạn được chuyển hóa thành nội năng của viên đạn, và một nửa động năng còn lại được truyền cho thân cây dưới dạng nhiệt lượng. Cho biết nhiệt dung riêng của đồng là 387J/kg.độ. Độ tăng nhiệt độ của viên đạn sau khi dừng lại là

  • A [tex] 28^o C [/tex]
  • B [tex] 58,1^o C [/tex]
  • C [tex] 63,9^o C [/tex]
  • D [tex] 13,2^o C [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu